Актуално

Лагери за селскостопански машини
08.04.2019

Лагери за селскостопански машини

Селскостопанските машини са подложени на интензивно използване по време на определени периоди (като например жътва). В такива периоди проблеми с дадени компоненти в машините са почти неизбежни. Но все пак за да се минимизират загубите от такива повреди, фермерите трябва да са сигурни, че тези компоненти (като например лагери) са предварително профилактично проверени или подменени с нови, за да не им създават проблеми в напрегнатото време при кампаниите. Начинът да минимизират загубите е да използват качествени лагери, които да подменят регулярно. Такива лагери, подменени навреме, могат да намалят разходите за поддръжка и така да увеличат продуктивността.

РУДИ ООД продава качествени лагери вече 27 години и опитът при работата ни със селскостопански производители показва, че онези, които регулярно подменят лагерите (преди да са се счупили), са по-спокойни и по-доволни от работата си през напрегнатите периоди на годината.

 

ОЧАКВАЙТЕ РУДИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИЗЛОЖЕНИЕ БАТА АГРО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ МЕЖДУ 14-ТИ И 17-ТИ МАЙ 2019Г В СТАРА ЗАГОРА!

Предишна статия Следваща статия