Актуално

Смазване на лагерите
22.03.2019

Смазване на лагерите

Подмяната на износените лагери е голяма част от разходите за поддръжка във всеки завод. Добрите практики за смазване на лагерите всъщност имат директен ефект върху надеждността на машината. Когато лагерът е добре смазан и няма налице химическа деградация и замърсяванията са минимални, тогава се намаля значително износването на лагера, а с това неговата надеждност и живот се увеличават. Най-важното е да се запази и поддържа лагера с достатъчно дебел филм смазка, която води до добър вискозитет.
Алармиращ е фактът, че при около 60% от случаите на износени лагери, причините са свързани с лубрикацията на лагера. Лагерите, както и другите въртящи части в машината се нуждаят от добра смазка, която разделя триещите се метални компоненти и така намаля триенето, топлоотделянето и предпазва лагера от износване. Но трябва да се има пред вид и използването на точната смазка, качествена и без замърсители, както и да се избягва смесването на смазки.
Промените във вискозитета се дължат на ерозия на маслото, замърсяване, оксидиране. Ето какво трябва да правим, за да поддържаме добър вискозитет:
1. Пласт смазка между компонентите на лагера разделя металните повърхности и предпазва от износване като намалява триенето.
2. Маслото трябва да е чисто. Не трябва да има странични замърсители.
3. Химически промени в лубриканта също водят до промяна във вискозитета. Трябва да проверяваме химическия състав на смазката, за да можем навреме да отреагираме и предпазим лагерите.
Добрите практики и правилното използване на греси в лагерите води до по-голяма надеждност и намалява разходите за поддръжка.

Предишна статия Следваща статия