Видове лагери

Видове лагери FAG

Сачмен лагер


Сачмения лагер поема радиални и аксиални натоварвания и е пригоден за високи обороти. Заради тези характеристики и достъпната им цена , тези лагери намират най-голямо приложение. Едноредовите сачмени лагери са неразглобяеми. Те са термично обработени и могат да бъдат използвани при температури до 150 градуса. Лагери с външен диаметър над 240мм запазват размерите си при температура до 200 градуса. Едноредовите сачмени лагери имат нормален клас на точност. Капсулованите сачмени лагери практически нямат нужда от поддръжка. Още при производството им те са напълнени с висококачествена грес. FAG произвеждат лагери от този тип от неръждаема стомана, които се означават с W203B.
Означения

M месингов сепаратор
.2RS двойно капсулован
.2Z, .2ZR двойно капсулован
.W203B неръждаема стоманаПолегат сачмен /шпинделен/ - универсален дизайн /B70, B719, B72/


Едноредовите полегати сачмени лагери могат да бъдат натоварвани аксиално само в една посока. Те трябва да бъдат поставени на ос срещу друг лагер, поемащ насрещното усилие / сила /. За монтирането по двойки в положение Х, О и тандем, FAG произвежда едноредови полегати сачмени лагери с универсално изпълнение. Полегатия сачмен лагер с универсален дизайн се отличава от едноредовие полегат сачмен лагер по контактния си ъгъл. Полегатите сачмени лагери са термично обработени и могат да бъдат използвани при температури до 150 градуса. Лагери с външен диаметър над 240мм запазват размерите си при температура до 200 градуса.
Означения

C 15 градуса контактен ъгъл
E 25 градуса контактен ъгъл
P4S клас на точност P4S
T клетка от текстилно облицована фенолна смола
UL универсален дизайн на окачванеПолегат сачмен лагер /с контактен ъгъл/ - едноредов /72B, 73B/


Едноредовите полегати сачмени лагери могат да бъдат аскиално натоварени само в една посока. Те трябва да бъдат поставени на ос срещу друг лагер, поемащ насрещното усилие / сила /. За монтирането по двойки в положение Х, О и тандем, FAG произвежда едноредови полегати сачмени лагери с универсално изпълнение. Полегатите сачмени лагери са термично обработени и могат да бъдат използвани при температури до 150 градуса. Лагери с външен диаметър над 240мм запазват размерите си при температура до 200 градуса. Те са неделими. Пригодени са за високи обороти. Контактния ъгъл е 40 градуса. Отличават се от шпинделните лагери по контактния ъгъл,който е 35 градуса (при суфикс DA контактния ъгъл е 45 градуса) класа на точност и вида на сеператора.
Означения

B променен вътрешен дизайн
MP месингов сепаратор
TVP полиамиден сепаратор
UA универсален дизайн за малка лагерна хлабина
UO универсален дизайн за лагерна двойка без хлабинаПолегат сачмен лагер /с контактен ъгъл/ – двуредов /32, 33, 33DA/


Двуредния полегат сачмен лагер отговаря по своята конструкция на една двойка / чифт / едноредови полегати сачмени лагери в “О” подредба. Лагерът поема високи радиални натоварвания и е особено удобен за лагерни двойки на които е нужно аксиално водене. Двуредните полегати сачмени лагери имат от едната си страна запълнени канали: при едностранно насочени аксиални сили лагерите трябва така да са монтирани, че сачмите от страната на запълнените канали да не са претоварени. Полегатите сачмени лагери са термично обработени за да се използват при температури до 150 градуса С. Лагерите с полиамидни сепаратори могат да се използват при температури до 120 градуса С.
Означения

М месингов сепаратор
DA сцепена вътрешна гривна и контактен ъгъл от 45 градуса
TVH полиамиден сепараторЧетириточков сачмен лагер


Четириточковите сачмени лагери по структурата си са като едноредовите полегати сачмени лагери, които поемат аксиални сили в двете посоки. Вътрешния пръстен е разделен, което дава възможност да се сложат повече съчми. Голямата товароносимост, особено в аксиална посока се получава чрез големия брой сачми, високите рамене и големия натисков ъгъл от 35 градуса. Тези лагери са термично обработени за да се използват до температури до 150 градуса. Лагери с външен диаметър над 240мм запазват размерите си при температура до 200 градуса.
Означения

MPA мсингов сепаратор
N2 два канала
TVP полиамиден сепараторСамонагаждащ се сачмен лагер


Самонагаждащият се сачмен лагер е двуреден сачмен лагер с кухоконусна търкаляща плоскост на външния пръстен. По този начин той може да се наглася под ъгъл и не е чувствителен към отклонения от дадено положение и огъвания на валовете. Тези лагери са термично обработени за да се използват до температури до 150 градуса.
Означения

C3 увеличена хлабина
K под конус
M месингов сепаратор
.2RS двойно капсулован
TV полиамиден сепаратарЛагер с цилиндрични ролки


Тези лагери се произвеждат в различни форми, които се отличават с подреждането на бордовете: типове N и NU са с един бордов пръстен и се употребяват като свободни лагери, типовете NJ са с един борд на вътрешния пръстен и се употребяват като опорни лагери, типове NUP са с един борд и една свободна бордова шайба на вътрешния пръстен и се употребяват като неподвижни лагери. Лагерите с цилиндрични ролки са разглобяеми. С това се улеснява монтажа им. Тезе лагери могат да поемат големи радиални сили. Типовете NJ и NUP могат наред с това да поемат и аксиални сили. Тези лагери са термично обработени за да се използват до температури до 150 градуса. Лагери с външен диаметър над120мм не променят размерите си при температура до 200 градуса.
Означения

E Подобрен дизайн
M, M1 Месингов сепаратор
TVP2 Полиамиден сепаратор
X Променен дизайн
A Променен вътрешен дизайн
S Канал за външната гривна
K Под конус
SP Специален клас на точност
B Разделен вътрешен пръстен
C Дизайн с максимален капацитет
C3 Увеличена хлабина
.2RS Двойно капсулаван
V Без сепаратор
H Самозадържащ сеКонусен ролков лагер


Конусните ролкови лагери поемат освен радиални сили също така и аксиални сили в една посока. Тези лагери имат голяма товароспособност. Конусните ролкови лагери са разглобяеми, като пръстените им могат да се монтират поодделно. Тъй като тези лагери могат да поемат натоварване само в една посока, необходимо е почти във всички случаи да се прибави и втори лагер. Тези лагери са термично обработени за да се използват до температури до 150 градуса. FAG също така предлага такива лагери с инчови размери.
Означения

A Променен вътрешен дизайн
B Увеличен контактен ъгъл
X Външни размери според международните стандартиТоненлагер / сферичен ролков самонагаждащ /


Тоненлагерът е едноредов самонагаждащ с бъчвообразни ролки. Тои е особено пригоден за конструкции, където се изисква голяма товороспособност и изравняване отклоненията от дадено положение. Масивната конструкция се е наложила преди всичко в случаи, където се появяват големи ударноподобни сили. Лагери с външен диаметър над120мм не променят размерите си при температура до 120 градуса.
Означения

C3 Увеличена хлабина
K Под конус
MB Месингов сепаратор
T Полимерен сепараторСамонагаждащ се ролков лагер


Този тип лагери са пригодени за най-тежки условия за работа и натоварване. Те притежават два реда симетрични бъчвообразни ролки , които се намират в кухо-конусната търкаляща плоскост на външния пръстен. Лагерът притежава голям брой ролки с голям диаметър и голяма дължина. Чрез непосредствено смазване между ролките и търкалящите плоскости се получава равномерно разпределение на напреженията , което спомага за увеличената товароспособност на лагера. Тези лагери са термично обработени за да се използват при температури до 200 градуса.
Означения

A, B Променен външен дизайн
D Вътрешен пръстен от 100 CrMn 6
E Дизайн с максимален капацитет
K Под конус
M Месингов сепаратор
MA Месингов сепаратор центрован по външния пръстен
MB Месингов сепаратор центрован по вътрешния пръстен
S Канал на външния пръстен с отвори за смазване
TVPB Полиамиден сепараторАксиален сачмен лагер


Аксиалните сачмени лагери се произвеждат в едностранно и двустранно действащо изпълнение. Двете изпълнения поемат големи аксиални сили , но не трябва да бъдат радиално натоварени. Основният дизайн на сачмените лагери на FAG е с нормален клас на точност. Аксиалните сачмени лагери с контактен ъгъл имат клас на точност Р4, контактният им ъгъл е 60 градуса и издържа на аксиални натоварвания само в една посока.
Означения

TVP Полиамиден сепаратор
FP Стоманен сепаратор
M, MP Месингов сепараторАксиален ролков лагер


Аксиалните самонагаждащи се ролкови лагери могат да поемат големи аксиални натоварвания , но не и радиални. Поради наклоненото положение на ролките , аксиалните ролкови лагери с конусни ролки, могат да бъдат натоварени до известна граница също така радиално.
Означения

LPV Сепаратор от лек метал
MP, MPB Месингов сепаратор
TVPB, TVPB1 Полиамиден сепаратор
E Подобрен дизайн