Техническа информация

Техническа информация лагери

Опорни елементи

Добрите експлоатационни качества на лагерите зависят до голяма степен от използваните материали. Материалът на пръстените и ротационните елементи на лагерите по принцип е сплав от хром и стомана с висока чистота и твърдост. Опорните пръстени и ротационни елементи са обработени при висока температура по такъв начин, че по принцип размерите им не се променят при нагряване до 150 градуса. За корозионна среда се изработват опорни елементи от материали с повишена защита от корозия.


Сепаратор на лагера

Оновната функция на сепаратора е отделянето на въртящите елементи с цел свеждане до минимум триенето и нагряването. Същевременно той държи на еднакво разстояние въртящите елементи с цел съосието на опорните елементи и разпределяне равномерно на силите. В разглобяемите лагери, сепаратора задържа въртящите елементи . Въртящите опорни сепаратори се подразделят на пресовани и твърди. Пресованите обикновенно са изработени от стоманени листи, а някои от тях – от месинг. Твърдите сепаратори са от метал, текстилно облицована фенолна смола и пластмаса. Посочени са в кода на лагера.

Критерии за достижима скорост

По принцип максималната достижима скорост на въртящите лагери се определя от допустимата работна температура. Тя зависи от топлината на триене вътре в лагера и възможното разсейвате на топлината от лагера. Върху достижимата скорост оказват влияние още видът и размерът на лагера, неговата прецизност, ограждащите го елементи, смазването и натоварването.

Точност

Допуските на търкалящите лагери са стандартизирани в класове : Р6, Р5, Р4. Различава се точност на мерките, точност на формата и точност на търкалянето. Когато осите трябва много точно да се въртят, необходими са търкалящи лагери с повишена точност или многооборотни лагери за ограничаване на балансиращите сили.

Радиална лагерна хлабина

Трябва да се прави разлика между лагерната хлабина на един немонтиран лагер и лагерната хлабина на лагер, който е монтиран и експлотационно темпериран. При немонтирания лагер, лагерната хлабина е по-голяма от тази в експлоатационни условия. Намаляването на хлабината има две причини: разширяване – респ. Стесняване на лагерните пръстени чрез оставената хлабина за пасване и топлинно разширение на лагера. Заради различните експлоатационни и монтажни условия радиалните лагери се произвеждат в различни групи с радиална хлабина. Както лагери с нормална хлабина има и лагери с по-малка и по-голяма хлабина. Тези лагери се означават с допълнителни букви С2, С3, С4, С5. Нормалната лагерна хлабина е в сериите С2, С3. Гамата С3 до С5 са лагери с по-голяма хлабина от нормалната.

Време на износване от търкаляне

Главни причини за износването са замърсяванията, липсата на смазване и корозия причинена от влага. Износването на един лагер следователно зависи от експлоатационните условия и от ефективността на уплътняването и смазването. Износването предизвиква едно награпяване на търкалящите плоскости и едно увеличаване на лагерната хлабина. В резултат на това шумът от търкалянето се увеличава, точността намалява. Съществува цяла методика за смазването на различните видове лагери в зависимост от тяхната големина, работната температура, натоварване и обороти.