WD-40 Техническа информация

Техническа информация

Технически данни

Физически характеристики

Външен вид

Бистра или леко замъглена течност

Цвят

Светъл кехлибар

Мирис

Много лека специфична приятна миризма

Специфично тегло

0.800 ± 0.020 при 22º С

Вискозитет

27.5 ± 1.0 сек. Zahn # 1 при 22º С

Точка на запалване (минимум) 

(43º С) при отворена капачка

Нелетливи компоненти в проценти

22% тегловни

Летливи компоненти в проценти

78% тегловни, алифатен петролен дестилат

Точка на замръзване

По-ниска от –73º С

Стабилност при ниски температури

Отлична

Покритие

От 15 до 26 м2 на литър

Точка на кипене (начална)

149º С

Дебелина на слоя

0.0025 до 0.0075мм

 

Ефект върху материали

Общо: При обработка с WD-40 почти всички материали реагират по същия начин както биха реагирали на въздействие с висококачествени алифатни спиртове под формата на спрей, при потапяне или накисване.

Гума: При напръскване с WD-40 няма видим ефект по повърхността на различни видове гума. Някои видове мека гума се издуват при по- продължително накисване в WD-40.

Закалени стомани: Безопасен според теста на Лорънс за водородна ефузия.

Тъкани: Следните тъкани са третирани с WD-40 без видим ефект, освен появата на леки петна, които лесно се премахват с бензин или разредител: найлон, вълна, дакрон и памук.

Боядисани повърхности: Различни видове боя нанесени върху различни повърхности са били третирани с WD-40 без видим ефект. Различни восъчни покрития могат да бъдат омекотени с WD-40.

Пластмаси: Следните пластмаси са потапяни в WD-40 в продължение на 168ч. без видим ефект-  полиетилен, полипропилен, тефлон, формика, акрил, полиестер, епоксид, винил, найлон, делрин.

Прозрачният плексиглас и полистирен, могат да се напукат или деформират при контакт с WD-40.

Забежка: Нанасяне на постоянни покрития върху WD-40. Най-добри резултати се постигат, когато повърхността е почистена. За целта могат да се използват минерални спиртове, разредители или алкални почистващи вещества.

 

Свойства

Защита от корозия

(върху прясно почистени стоманени листове)

Въздействие

Резултати

Нормална влажност (JAN-H-792)

След 1000ч. няма ръжда

Солени условия (FED STD 151)

След 50ч. няма ръжда

Солени условия (FED STD 151)

След 100ч. започва процес на ръжда

При нормални условия устойчивостта на защитния ефект на WD-40 ще се променя в зависимост от използвания материал и условията, на които е изложен. В общия случай, при обикновена стомана защитата при различни условия ще бъде следната:

  1. При съхранение на закрито - 1г. и повече;
  2. При защитено съхранение на открито - 6 мес. до 1г.;
  3. Нормално съхранение на открито - 30-60 дни;
  4. Съхранение при сурови условия на открито - 15 -30 дни (в близост до водоизточник, при висока влажност, солени мъгли и др.)

Ако желаете по-продължителна защита WD-40 трябва да се нанася повторно, когато е необходимо.

Смазване

Динамичен коефициент на триене. Издръжливост

Налягане

Коефициент

Тест

7атм.

0,112

Топло обработена стомана 4340 със син оксиден
филм смазан с WD-40

70атм.

0,114

140атм.

0,129

210атм. 

0,138

281атм.

0,145

Електричество

Диелектрична сила ASTM D-877 12,000V при 2,5мм. Контактно съпротивление модификация ASTM B-182.

 

Оголен
контакт

Контакт третиран
с WD-40

Контактно
съпротивление на филма

Преди цикъл

0.0066

0.0083 ohm

0.0017 ohm

След 5 цикъла

0.0067

0.0085 ohm

0.0018 ohm

След 100 цикъла

0.0069

0.0083 ohm

0.0017 ohm

След 1000 цикъла

0.0074

0.0085 ohm

0.0011 ohm

След 20’000 цикъла

0.0083

0.0098 ohm

0.0015 ohm

 

Условия за безопасност

Пожаро- и взривоопасност

Точка на запалване:

Не за аерозолни опаковки

Отворена чаша мин 43º С

Запалителни граници:

[Lel] 1.8% [Uel] 9.5% (аерозолна част)

[Lel] 1.0% [Uel] 6.0% (разтворителна част)

Средства за гасене:

СО2, сух химикал, пяна

СО2, сух химикал, пяна

Необичайна пожаро- и взривоопасност:

Силно запалимо

Силно запалимо


Здравеопазване

Гранични стойности: Въглеводороден разтворител по-ниско от TLV (100ppm).

Канцерогенност: Този продукт е изследван в независими лаборатории и установен като неканцерогенен.

 Симптоми при дълготраен контакт

Вдишване:  Възможност от главоболие, световъртеж, гадене и дразнене на горните дихателни пътища.

Контакт с кожата:  Възможно изсушаване на кожата и/или дразнене.

Контакт с очите:  Възможно дразнене, сълзене и зачервяване.

Поглъщане:  Възможно дразнене, гадене, повръщане и диария

Съхранение

Няма специални изисквания за съхранение. Аерозолните опаковки да се съхраняват далече от източници на топлина или температури над 50oC. Съхранението трябва да е съобразено с месните противопожарни изисквания. Не съхранявайте големи количества WD-40 в аерозолни опаковки в непроветряеми помещения.

 

Приложение

WD-40 може да се използва по следните начини:

1) Чрез напръскване (аерозол или флакон);

2) Нанасяне с четка;

3) Потапяне в баня от WD-40.