Монтаж и демонтаж

Монтаж и демонтаж

Препоръки

 • Да се работи в сухи и обезпрашени помещения, далеч от метални стърготини, пясък или корозиращи течности.
 • Лагерите да се разопаковат непосредствено преди монтажа, за да бъдат предпазени от замърсяване.
 • Много е важно гривните, сепараторите или въртящите тела да не бъдат изложени на непосредствени удари, тъй като има опасност лагерът да бъде повреден. Основно правило е да не се допуска предаване на усилията при монтажа върху въртящите тела.
 • Според типа на лагера и размерът му се избира методът на монтаж - механичен, хидравличен или топлинен.
 • Антикорозионните смазки не се нуждаят от премахване с изключение по монтажните повърхности. Тези места следва да бъдат почистени с петролни разтворители и след това с чиста материя (плат без власинки).
 • Лагерите с по-малки размери могат да се свалят от вала с леки удари с чук по метален пръстен от мек метал, поставен по окръжността на гривната.
 • Едрогабаритните лагери се демонтират с големи усилия. Използването на маслено-нагнетателния метод /нагнетяване на маслото под налягане на монтажната повърхност/ значително улеснява демонтажа.


Монтаж на лагери с цилиндричен отвор

 • Ако радиалната хлабина на лагерите не е много голяма, средногабаритните могат да се монтират с леки удари на чука по монтажната втулка, монтирана на предното чело на лагера. При използване на монтажна гайка, усилието да се насочва в центъра.
 • Ако лагерът е неразделящ се, трябва да се монтира едновременно на вала и гнездото на корпуса с помощта на съответните монтажни инструменти.
 • Лагерите с диаметър до 100 мм. могат да се монтират на вала незагряти с помощта на механична или хидравлична преса.
 • Лагерите с по-големи размери или с малка радиална хлабина преди монтажа трябва да се загреят. При загряване трябва да се внимава да не бъдат прегряти на места. Равномерно безопасно загряване може да се постигне с помощта на електронагревател, затоплящи пещи или маслена баня. Препоръчително е да се използват специални електрически индукционни нагреватели.
 • При лагери, които имат уплътнения или защитни шайби, загряването е забранено, тъй като са напълнени с пластична смазка.


Монтаж на лагери с конусен отвор

 • Лагерите с конусен отвор се монтират на цилиндричен вал с помощта на натегателна или изтегляща втулка, а на вал с конусна шийка - непосредствено върху вала.
 • Достигането на необходимите параметри на възела се постига чрез натягане на лагера към натегателната втулка или конусната шийка на вала или на изтеглящата втулка към лагера с помощта на монтажни гайки. За по-големите лагери се препоръчва използването на хидравлично оборудване.
 • Доколкото конусното съединение лагер/втулка е самозатягащо се, след монтажа може да се свали монтажната гайка и да се замени със закрепваща гайка.
 • При набиването на лагера върху конусната повърхност на втулката или вала вътрешната му гривна се разширява и съответно се намалява радиалната му хлабина. Ако тя стане по-малка от предписаната за съответния възел, по време на работата ще се получава прегряване. За да не се допусне това е необходимо по време на монтажа периодично да се замерва радиалната хлабина на лагера.
 • Радиалната хлабина на конусните двуредови ролкови сферични лагери се измерва с луфтомер едновременно по двата реда ролки, като при това се съблюдава ролките да бъдат притиснати към средния реборд или водещата гривна. Еднаквостта на получените резултати е гаранция, че няма несъостност между вътрешната и външната гривни.