King Tony Инструкции за работа с пневматични инструменти

Инструкции за работа с пневматични инструменти

Използването на пневматичните инструменти може да бъде опасно ако не се спазват строго инструкциите за експлоатация и техника за безопасност. Този тип машини (инструменти и аксесоари) се използват само по предназначение и за дейностите, за които са конструирани. 

 

Изисквания

Инструментът работи с чист, сух въздух под налягане 6.2 bar (90psi). По-високо налягане драстично намалява дълготрайността на употреба. Свързването на инструмента към системата за въздух се извършва със стандартни маркучи и фитинги с размери обявени от производителя. Задължително използвайте въздухоподготвяща група за обиране на конденза и омасляване. В противен случай при блокиране на инструмента или повреда отпада гаранцията. Не инсталирайте бързосъединителни връзки директно към инструмента. 

Омасляване на въздуха

Използвайте специално предназначено за пневматични инструменти масло. Капвайте по 4-5 капки на минута във въздушния вход на инструмента. Задължително е използването на рядко “пневматично” масло. Когато се използва въздухоподготвяща група преди инструмента, това смазване може да се извърши преди и след работа. Инструментът трябва да бъде редовно гресиран през отвора за гресиране. Правилната експлоатация, чистия въздух и смазването допринасят за дълга и безпроблемна експлоатация. 

Съхранение и поддръжка

Инструментите да се съхраняват в сухи помещения. След всяка употреба е необходимо почистване и смазване. На всеки три месеца /в зависимост от експлоатацията/ моторът на инструмента се разглобява, почиства и смазва. Прекалено сух /не омаслен/ въздух, влажен въздух, примеси на прах във въздуха, не достатъчен дебит водят до загуба на мощност и проблеми в инструмента. Почиствайте цедката на входа за въздух редовно. Всякакво запрашаване и влага във въздушния тракт са вредни. След приключване на работа изключете доставката на въздух, разединете снадката, почистете инструмента и смажете входа на въздуха. Съхранявайте на сухо и безопасно място. 

Инструкции за безопасна работа

 • Пневматичните инструменти са за професионалисти и хората, работещи с тях трябва да бъдат обучени за работа с подобен вид инструменти.
 • Проверявайте доставката на въздух, контролирайте налягянето с измерителен уред, проверявайте тръбопроводите и маркучите за износване и теч. Налягането в пневматичната уредба да не се увеличава над номиналното.
 • Изключвайте инструмента от доставчика на въздух при смяна на аксесоари и отдалечаване от работното място.
 • Не оставяйте прикачен инструмент под налягане без надзор.
 • Не превишавайте предписаното въздушно налягане.
 • Работещите да носят подходящи лични предпазни средства и специално работно облекло за защита от прах.
 • Тръбопроводите на пневматични инструменти да не се усукват, прегъват под остър ъгъл и преплитат, когато са гъвкави.
 • Трябва да има маркуч между инструмента и компресора. Свържете въздушен филтър и омаслител между компресора и инструмента.
 • Въздухът трябва да се филтрира и след като е охладен да се разделя водното състояние чрез дренаж.
 • Маркучът трябва да се почисти от прах и водни частици чрез струя въздух преди да го свържете към инструмента.
 • Използвайте вложки и удължители за гайковерт (от хром-молибден)
 • Омасляване е необходимо на всеки 3-4 часа работа.
 • След работа с инструмента преди да се прибере е нужно да се намасли и да поработи на празни обороти за 3-4 минути.
 • Преди да свържете към маркуча, добавете 4-5 капки масло със средно ниво на вискозитет. Използването на по-плътно масло може да доведе до намалена работа на инструмента.
 • Използвайте маска за лице за да предотвратите поглъщането на прах и други вредни частици.
 • Използвайте тапи за уши за да намалите вредното влияние на шума.
 • Използвайте предпазни очила за да не попаднат в очите ви вредни частици
 • Използвайте предпазни ръкавици за по-добър захват.

 

Работа с инструментите на King Tony

При работа с гайковертите Кинг Тони налягането не бива да превишава 6.2 бара. Трябва да има маркуч между инструмента и компресора. Въздухът трябва да се филтрира и след като е охладен да се разделя водното състояние чрез дренаж. Свържете въздушен филтър и омаслител между компресора и инструмента. Почистете маркуча от прах и водни частици чрез струя въздух преди да го свържете към инструмента. Това ще го предпази от непълноценна работа. За да компенсирате прекалено дълъг маркуч (над 10 м) увеличете налягането съобразно. Използвайте вложки и удължители за гайковерт (от хром-молибден, препоръчително на Кинг Тони). Работното помещение трябва да бъде добре вентилирано. Гайковертът започва да работи при натискане на спусъка. Отпуснете спусъка при проблем с подаването на въздух. Инструментът спира работа няколко секунди след отпускането на спусъка. Въртящото копче наглася усилието като 1 е най-малката степен. Посоките на въртене са следните: “F”- за движение напред (по часовниковата стрелка) и “R”- за движение назад (обратно на часовниковата стрелка). Преди да свържете към маркуча, добавете 4-5 капки масло със средно ниво на вискозитет. Използването на по-плътно масло може да доведе до намалена работа на инструмента. Ако без да искате сте използвали по-плътно масло, отмийте го веднага. Омасляване е необходимо на всеки 3-4 часа работа. Не дръжте инструмента в помещения с висока влажност. Ако инструментът е оставен без да се почисти след работа, остатъчната влага може да причини ръжда. След работа с инструмента преди да се прибере е нужно да се намасли и да поработи на празни обороти за 3-4 минути. Преди употреба на инструмента проверете дали всички връзки са затегнати. Недобре затегнати части могат да се развият и да бъдат изхвърлени от въздушната струя, което може да причини наранявания. Не носете широки дрехи когато работите с инструмента. Не използвайте налягане по-високо от указаното. При работа дръжте тялото в балансирана позиция и винаги носете ръкавици. Силните вибрации могат да доведат до изтръпване. Вниавайте да не се спънете в маркуча и винаги го навивайте и прибирайте след работа. Използвайте ръкавици за по-добър захват на инструмента. Използвайте маска за лице за да предотвратите поглъщането на прах и други вредни частици. Използвайте тапи за уши за да намалите вредното влияние на шума. Използвайте предпазни очила за да не попаднат в очите ви вредни частици.