Семеринги, о-пръстени - Материали

Семеринги, о-пръстени - материали

 

Акрилнитрил-бутадиенов каучук (NBR)

 • Добра устойчивост на температури: -20°С до +120°С
 • Добра устойчивост на масла и горива
 • Слаба устойчивост на атмосферни фактори, озон и светлина
 • Слаба устойчивост на хлорирани въглеводороди, полярни и ароматични флуиди
 • Добра устойчивост на износване


Акрилатен каучук (ACM)

 • Средно добри механични свойства
 • Добра устойчивост на температура: -10°С до 150°С
 • Добра устойчивост на масла и горива
 • Добра устойчивост на атмосферни фактори и озон
 • Слаба устойчивост на вода и водни разтвори
 • Слаба издръжливост на полярни и ароматични флуиди и хлорирани въглеводороди
 • Сравнително бързо износване


Силиконов каучук (Silicone, VMQ)

 • Отлична устойчивост на температура: -55°С до +180°С
 • Отлична устойчивост на атмосферни фактори и озон
 • Много добра еластичност
 • Слаба устойчивост на ароматни масла и окислени минерални масла
 • По-бързо износване


Флуорен каучук (Vitone, FPM)

 • Отлична издръжливост на температура: -30°С до 200 °С
 • Отлична издръжливост на масла и горива
 • Висока еластичност
 • Много малка газопропускливост
 • Отлична издръжливост на атмосферни фактори и озон
 • Сравнително бързо износване

 

Означение Еластомер
NR Естествен каучук
IR Изопрен каучук
SBR Стирен-бутадиенов каучук
BR Бутадиенов каучук
NBR Нитрил-бутадиенов каучук
ECO Епихлорхидринов каучук
CR Хлоропренов каучук
CSM Хлоро-сулфатен полиетилен
PU Полиуретан
HNBR Хидратиран нитрил-бутадиенов каучук
VMQ, PVMQ Силиконов каучук
FPM Флуоркаучук
ACM Полиакрилатен каучук
FFKM Перфлуорен каучук
PTFE Политетрафлуоретилен