Греси FAG

Видове греси FAG - по заявка

Наименование Температурен режим Техническа спецификация Базово масло, вискозитет на базовото масло (при 40 градуса С - кв.мм/с.)
MULTI2 от -30 до 140 градуса С Универсална грес за сачмени лагери с външен диаметър под 62мм, използва се в малки ел.мотори, селскостопански и строителни машини, домакински уреди литиев сапун, минерално масло, 100
MULTI3 от -30 до 140 градуса С Универсална грес за сачмени лагери с външен диаметър над 62мм, използва се в големи ел.мотори, селскостопански и строителни машини,вентилатори литиев сапун, минерално масло, 80
MULTITOP от -40 до 150 градуса С Универсална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се във валцовачни станове, строителни машини, превозни средства, за работа при завишени обороти, високо натоварване литиев сапун с ЕР-присадка, минерално масло с добавка на естер, 85
LOAD220 от -20 до 140 градуса С Специална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се във валцовачни инсталации, релсови превозни средства, при високо натоварване, голям диапазон на оборотите, висока влажност литиево-калциев сапун с ЕР-присадка, минерално масло, 220
LOAD400 от -25 до 140 градуса С Специална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се в машини в минната промишленост, строителни машини, при максимално натоварване, средна температура, средни обороти литиево-калциев сапун с ЕР-присадка, минерално масло, 400
LOAD1000 от -20 до 140 градуса С Специална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се в машини в минната промишленост, строителни машини, предимно при ударно натоварване и големи лагери, при максимално натоварване, средна температура, ниски обороти литиево-калциев сапун с ЕР-присадка, минерално масло, 1000
TEMP90 от -40 до 160 градуса С Специална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се в съединители, ел.мотори, превозни средства, при висока температура и високо натоварване калциев поликар-бамид с ЕР-присадка, масло РАО, 130
TEMP110 от -40 до 160 градуса С Специална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се в ел.мотори, превозни средства, при висока температура и високи обороти литиев комплексен сапун, .естерно масло, 150
TEMP200 от -40 до 260 градуса С Специална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се в ходови ролки в пещни автомати, в бутални болтове на компресори, колички за пещи, химически инсталации, при максимална температура, химически агресивна среда PTFE, флуорно полиетерно масло, 400
SPEED2.6 от -40 до 120 градуса С Специална грес за сачмени лагери, използва се в металорежещи машини, инструменти, при максимални обороти, ниска температура поликарбамид, РАО-естерно масло, 22
FOOD2 от -30 до 120 градуса С Специална грес за сачмени и ролкови лагери, използва се в случаи на контакт с хранителни продукти, за хранителната промишленост алуминиев комплексен сапун, бяло масло, 192

Каталог греси FAG